Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

1. Opdracht & prijsvoorstel

1.1. Bij akkoord op een uitgebracht prijsvoorstel ontstaat een betalingsverplichting.
1.2. Een uitgebracht voorstel is twee maanden geldig.

2. Betaling

2.1. De betaling van de lesgelden dient voor de start van de lessen/workshops voldaan te zijn. In overleg is een betaling in 2 termijnen mogelijk.

 3. Afwezigheid

3.1. Bij ziekte of overmacht spant Grandesco zich in om een vervangende docent te faciliteren of groepen samen te voegen indien mogelijk. Lessen kunnen niet worden ingehaald en er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
3.2. Onbenutte ingekochte uren kunnen niet meegenomen worden naar een nieuw schooljaar.

4. Bevoegdheden

4.1. Grandesco is bevoegd om de lessen/workshops uit te laten voeren door ingehuurde docenten. Daarbij zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de werkzaamheden. 

5. Arbeid

5.1 Opdrachtgever is verplicht tegenover de ingehuurde docent om in verband met de onderwijsopdrachten en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.
5.2. Opdrachtgever draagt zorg voor de faciliteiten die voor de lessen nodig zijn.
5.3. Indien binnen twee jaren na de datum van de lesactiviteit de opdrachtgever opnieuw wenst te boeken, mag opdrachtgever niet de uitvoerende docenten persoonlijk benaderen om de lesactiviteit uit te voeren.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Grandesco kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de leerling noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd zoals het niet gemotiveerd zijn van een cursist. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent. In voorkomende gevallen zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en trachten op te lossen.
6.2. Grandesco Music is niet verantwoordelijk voor blessures die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent zoals gehoorbeschadiging. Om zulks te voorkomen, zal de cursist tijdens de lessen worden gewezen op de bij de muziekschool bekende specifieke aandachtspunten en – indien gewenst – antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen. Onze docenten zullen tijdens het lesgeven eveneens aandacht blijven besteden aan deze materie ter voorkoming van problemen tijdens de lessen.
6.3. Schade aan eigendommen van Grandesco veroorzaakt door de leerling wordt op de leerling verhaald.